ze środków unijnych dla rodziców powracających na rynek pracy
-Dla dzieci od 8 miesiąca do  3 roku życia
-Opieka wszechstronnie wykwalifikowanej kadry nad dziećmi
-zajęcia ogólnorozwojowe
-język angielski, rytmika, logopeda, psycholog
-żłobek czynny cały rok

Tytuł projektu 
Aktywni rodzice, szczęśliwe i zdrowe dzieci– utworzenie żłobka integracyjnego w Wolbromiu
Cel projektu: Ułatwienie min.25 matkom z województwa małopolskiego pogodzenia pracy zawodowej z opieką nad dziećmi (w tym dziećmi niepełnosprawnymi), w okresie maksymalnie 9 miesięcy od momentu przystąpienia do projektu, poprzez zapewnienie dzieciom miejsca w niedrogim, profesjonalnym żłobku z autorskim programem rozwoju ruchowego, rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych i integracji społecznej.
Planowane efekty: utworzenie 25 nowych miejsc żłobkowych, liczba osób objętych projektem:25. 
Wartość projektu:  297 250,00 zł Dofinansowanie UE: 252 662,50 zł